top of page
Search

Applied Hydrogen AS: Viktig Enova tildeling til «Pilotering av utslippsfri gravemaskin


Kongsbergbedriften Applied Hydrogen AS får tildelt 12 millioner fra Enovas støtteprogram for «Pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien». Prosjektet skal pilotere en utslippsfri gravemaskin drevet av grønt hydrogen med mobil hydrogendistribusjon på anleggsplassen.


Applied Hydrogen er en systemleverandør av hydrogenbaserte utslippsfrie maskiner og relaterte tjenester, etablert av erfarne industriledere fra teknologimiljøet i Kongsberg.

Introduksjon av Hydrogen på anleggsplasser er et høna og egget problem. Maskiner vil ikke utvikles før etterspørselen er etablert, og praktisk hydrogenforsyning vil ikke være på plass før det er maskiner som tas i bruk. Derfor vil Applied Hydrogen ta initiativet for å konvertere maskiner og etablere en effektiv og praktisk leveranse løsning for å etablere dette økosystemet.


Bedriften vil bygge og demonstrere en utslippsfri gravemaskin som fungerer i praktisk operasjon i et realistisk anleggsmiljø. Løsningen består av en 30 tonns gravemaskin konvertert til hydrogendrift, et mobilt system for hydrogenfylling av anleggsmaskiner i ulendt terreng, samt en mottaksstasjon som tar imot hydrogen for bruk i anlegget. Målet er å vise at dette utslippsfritt alternativet vil ha tilsvarende effektivitet som dagens tradisjonelle maskiner.


Applied Hydrogen har etablert et teknisk samarbeid med AVL, et verdensledende selskap for utvikling av drivlinjer for biler og maskiner. Telemarksbedriften Tveito Maskin er partner for utprøving av gravemaskinen og hydrogensystemet i praktisk anleggsdrift. Applied Autonomy er digital partner som vil levere løsning for kontinuerlig overvåking og flåtestyring.


«Denne tildelingen fra Enova understreker behovet for nye løsninger i anleggsbransjen, som står foran en stor omlegging til utslippsfri drift. Det er stimulerende å være med på denne omstillingen, og se hvordan vi bruker teknologimiljøet på Kongsberg til å løse miljøutfordringer. Vi ser for oss en rask vekst og er på jakt etter talenter som vil jobbe med bærekraft- utfordringer» sier Vidar Sten-Halvorsen, Daglig leder for Applied Hydrogen.

207 views0 comments

Comentários


bottom of page